Menu

Lista partnerów

Lista podmiotów współpracujących z Rehabilitacja i Ortopedia sp. z o.o. świadczącą usługi medyczne w placówkach leczniczych Zdrofit Zdrowe Miejsce w odniesieniu do wyrażanych zgód marketingowych:

W ramach grupy kapitałowej:

Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000370919, 
NIP: 8361676510, REGON: 750721670, kapitał zakładowy: 2.894.287,00 zł, w pełni opłacony

MyBenefit sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS: 0000296321, NIP: 8971736512, REGON 020655062, kapitał zakładowy: 1.758.000,00 zł

Yes To Move sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-844, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS: 0000508383, NIP: 5252590452, REGON 14732286, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł

VanityStyle Sp. z o.o.

 z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293511, NIP: 7010098352, REGON: 141185131, kapitał zakładowy: 62.5